Etärekry

Matkailudiilin palvelukokeilu

Etärekry -palvelun tavoitteena on löytää ratkaisuja matkailualan kohtaantohaasteisiin

Etärekry

Etärekry -palvelu on osa Matkailudiiliä, vuonna 2018 aloitettua hallituksen toimenpideohjelmaa, jonka tarkoituksena on saattaa matkailualan työntekijät ja työpaikat yhteen sekä kohottaa matkailutyön imagoa. Pilotointivaiheesta saatujen positiivisten palautteiden johdosta Etärekry-palvelua jatketaan vuonna 2019.

Maksuttomassa Etärekry -palvelussa pääset kehittämään yrityksesi rekrytointiosaamista yhdessä asiantuntijamme kanssa. Palvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille, jotka kokevat työvoiman saatavuuden haasteelliseksi. Matkailun peruspalveluiden (matkatoimisto-, majoitus-, ravintola-, ohjelma- ja liikennepalvelut) ohella Etärekry -palveluun voivat hakea myös matkailun tukipalveluita tuottavat yritykset.

Palvelussa saat mm.:

  • yrityskohtaista sparrausta rekrytoinnin haasteiden ratkaisemiseen
  • vinkkejä positiivisen työnantajamielikuvan luomiseen
  • ajantasaisen katsauksen matkailualan rekrytointikentästä
  • tärppejä henkilöstövuokrapalveluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen
  • käytännönläheisen rekrytointioppaan
  • opastusta rekrytoinnin järjestämiseen etäyhteyksien avulla

Yrityskohtaisesti räätälöitävän palvelun toteuttamisesta vastaa rekrytointiasiantuntijamme Kati Virtanen, jolla on 17 vuoden kokemus rekrytoinneista matkailukeskuksessa. Räätälöinnistä johtuen koulutuksen pituus vaihtelee kunkin yrityksen tarpeiden mukaan, mutta lähtökohtaisesti pyydämme palveluun valittavia yrittäjiä varaamaan koulutukselle aikaa yhden työpäivän verran. Palveluun kuuluvat valmennukset järjestetään joko yrityksen omissa tiloissa tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

Toteutamme Etärekry -palvelua valtakunnallisesti.